top of page

The Spirit of Truth Church

North York branch

کلیسای روح راستی

شعبه نورث یورک

شاگردسازی و خدمت مسیحی
جمعه ها 6:30 ب ظ
مطالعه قدم به قدم کتاب مقدس
سه شنبه ها 6:30 ب ظ
نشستهای آموزشی پرستشی - یکشنبه ها 4:30 ب ظ

Success! Message received.

کنفرانس سه روزه

با کشیش منصور خواجه پور

عنوان: گسترش پادشاهی عشق در قلبها

جمعه 18 می ساعت 6 ب ظ، کلیسای روح

راستی شعبه نورث یورک، در شماره 25 خیابان سنتر، شعبه نورث یورک

شنبه 19 می، ساعت 4:30 ب ظ، شب پرستش، کلیسای روح راستی، شعبه ریچموند هیل، در شماره 24 اوک ، ریچموند هیل، انتاریو

یکشنبه 20 می ساعت 4:30 ب ظ، روز پنطیکاست، کلیسای روح راستی شعبه نورث یورک، در شماره 25 خیابان سنتر، نورث یورک

 

 ورودیه: رایگان

تنها با ثبت نام قبلی

416-356-9967

به امید دیدار

bottom of page