خواهشمندیم توجه فرمایید، با توجه به مکانی که زندگی میکنید، هزینه ارسال به بهای اصلی کتاب افزوده میگردد، مگر آنکه خودتان آنرا از کلیسای روح راستی دریافت نمایید

Please Note depending where you live, shipping & handling fee may be added to total cost, unless you pick it up at STC. 

Visit

25 Centre Ave.

North York, ON M2M 3W8

Call

T: 416-356-9967

Contact

farsichristianministries@gmail.com

  • facebook
  • YouTube - White Circle
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon